Geneza powstania

Dowiedz się jak wyglądał początek istnienia i działania zorganizowanego ruchu branż przemysłu górniczego i hutniczego w Polsce.

Koło

SITMN

Przy Hucie Miedzi "Głogów"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników metali Nieżelaznych zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 30 listopada 2004 r. Do wspólnoty członków zwyczajnych Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych-NOT SITMN zostało przyjęte 21 czerwca 2006 r., jako 37 stowarzyszenie.

SITMN, które powstało z przekształcenia Oddziału Metali Nieżelaznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH) – posiada 50 letnią tradycję.

Za początek istnienia i działania zorganizowanego ruchu branż przemysłu górniczego i hutniczego uważa się 1892 rok, gdyż, na pierwszym Zjeździe polskich absolwentów Akademii Górniczej w austriackim mieście Lcóben, powołano do życia organizację „ zrzeszającą polskich inżynierów i techników górniczych i hutniczych”.

W ramach w/w Organizacji w 1894 r. w Krakowie, na spotkaniu polskich wychowanków zagranicznych uczelni, powstała organizacja pod nazwą „ Delegacja”. Zrzeszała ona delegatów z różnych regionów kraju i zagranicy. Organizacja ta liczyła tylko 50 osób. Odegrała jednak dużą rolę w rozwoju Stowarzyszenia Górniczo – Hutniczego i polskiej nauki.

Między innymi w 1912 r. na specjalnym zebraniu „Delegacji”, opracowano tzw. „ Memoriał” w sprawie budowy Akademii Górniczej w Krakowie. „Memoriał” ten przedstawiono władzom Zaboru Austriackiemu i po licznych interwencjach uzyskano zgodę na budowę Uczelni – Akademii Górniczej w Krakowie.

Wówczas miasto Kraków przekazało na budowę 10 000 m kw. terenu i 200 000 koron, a miasto Lwów – dotację 100 000 koron.

„Delegacja” podjęła też starania, aby przyszłemu Rektorowi Akademii Górniczej w Krakowie przyznano w galicyjskim sejmie tzw. „ miejsce wizyjne”, a dla Profesorów specjalne rządowe stypendia.

Budowa Uczelni napotykała na różne trudności ze strony władz zaboru. Dopiero odzyskanie niepodległości w 1918 roku przyspieszyło tempo budowy. W dniu 10 października 1919 roku, w obecności Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego, odbyło się uroczyste rozpoczęcie zajęć na Akademii Górniczej w Krakowie (dzisiejsza Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie).