Zamierzenia – 2024

lut 8, 2024

PLAN PRACY KOŁA SITMN
przy HM „Głogów” na 2024 rok*

(*) – Z przyczyn niezależnych od Zarządu plan pracy Koła SITMN może ulec zmianie