Zamierzenia – 2024

PLAN PRACY KOŁA SITMNprzy HM „Głogów” na 2024 rok* (*) – Z przyczyn niezależnych od Zarządu plan pracy Koła SITMN może ulec...