Zapisy na 42 Hutniczą Karczmę Piwną

maj 2, 2022

W załączeniu przesyłamy do naszych Kolegów, członków SITMN, komunikat w sprawie zapisów na 42 Hutniczą Karczmę Piwną.

Dyrektor Naczelny Huty Miedzi Głogów zaprasza na 42 Hutniczą Karczmę Piwną współorganizowaną z SITMN w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 18.00

Osoby chętne do udziału w Karczmie, informuje się że:

 1. dla pracowników HMG oraz emerytów odpłatność w kwocie 50,00 PLN
  potrącona będzie z listy płac, a Od kwoty dofinansowania (150 zł) będzie naliczony poda-
  tek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS wraz z pochodnymi zgodnie z obo-
  wiązującymi przepisami
 2. pozostali.uczestnicy, opłatę w kwocie 70,00 PLN wniosą u osoby dokonującej zapi-
  sów na Karczmę (jeżeli będą wolne miejsca).
  Zapisy przyjmują w dniach 02-09 maja 2022 r.:
  Łukasz Wietecki – PP I – tel. 76 747 66 19
  Przemysław Łakomski – PP Il – tel. 76 747 70 19
  Krystian Gburek – Biurowiec GBAS – tel. 76 747 63 93
  Grzegorz Knysak – emeryci, pozostali – tel.+48 785 995 369
  Warunkiem udziału w Karczmie jest pisemne potwierdzenie uczestnictwa
  (podpisanie listy wraz z oświadczeniem o potrąceniu kwoty za udział).
  Od dnia 11 maja 2022 r., u osób zapisujących będą wydawane imienne zaproszenia,
  upoważniające do udziału oraz talon na okolicznościowy kufel.
  Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów i wpłat.