V Walne Zebranie Koła SITMN – 01.04.2022 r.

kwi 8, 2022

SITMN po wyborach

W dniu 01 kwietnia 2022 r. w sali konferencyjnej Huty Miedzi Głogów odbyło się V Walne Zebranie Koła SITMN, w którym uczestniczyło liczne grono naszych członków. Po wysłuchaniu sprawozdania Prezesa, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej dokonano podsumowania pracy Zarządu Koła w latach 2017-2022 udzielając mu absolutorium. W wyniku przeprowadzonych wyborów nowy Zarząd będzie w najbliższej, czteroletniej kadencji pracował w jedenastoosobowym składzie:

 • Prezes Koła – kol. Przemysław Wiśniewski
 • Wiceprezes – kol. Daniel Żołnierczyk
 • Sekretarz – kol. Przemysław Łakomski
 • Skarbnik – kol. Izabela Zielińska

Członkowie Zarządu:

 • kol. Jacek Buczyński
 • kol. Zbigniew Bukowski
 • kol. Marcin Kacperski
 • kol. Jacek Kociucki
 • kol. Roman Konefał
 • kol. Maciej Łaszkiewicz
 • kol. Maria Suślik-Idczak

Wybrano także skład Komisji Rewizyjnej:

 • kol. Bogdan Kornacki – przewodniczący,
 • kol. Paweł Herkt,
 • kol. Krzysztof Kuśmierz

oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów.

Więcej bieżących i historycznych informacji na temat działalności naszego Koła można znaleźć wchodząc na stronę www.sitmn.kghm.pl lub całego Stowarzyszenia na stronie www.sitmn.pl.