O nas

SITMN działa na zasadach organizacji pożytku publicznego, a terenem jego działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Jest kontynuatorem tradycji i działalności Oddziału Metali Nieżelaznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.

Koło

SITMN

Przy Hucie Miedzi "Głogów"

Koło nasze jest najliczniejszym kołem w Stowarzyszeniu. Obecnie należy do koła 450 członków (w tym 121 kobiet) – stan na 31 marca 2022r., którzy w większości są pracownikami Huty Miedzi „Głogów” lub innych oddziałów KGHM Polska Miedź S.A., bądź firm wchodzących w skład grupy kapitałowej KGHM, takich jak:

  • Biuro Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
  • Huta Miedzi „Cedynia”,
  • Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji,
  • Zakład Wzbogacania Rud,
  • Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.
  • Centrum Badania Jakości Sp. z o. o.
  • Energetyka Sp. z o. o.

Wielu członków pracuje w firmach działających na rzecz KGHM Polska Miedź S.A., takich jak: REMY Sp. z o.o., Automatyka-Miedź Sp. z o.o. oraz inni członkowie, byli pracownicy HMG i emeryci.

Nasze Koło w swojej działalności nie tylko wypełnia zakres określony przez statut SITMN, ale również organizuje wiele imprez mających na celu integrację naszego środowiska. O tych i innych wydarzeniach można dowiedzieć się więcej odwiedzając nasze kolejne strony.

Geneza powstania stowarzyszenia została opisana na dedykowanej podstronie.