13 Sierpień imieniny obchodzi: Diana, Hipolit, Maksym      
 

SITMN po wyborach 2017

W dniu 7 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Huty Miedzi Głogów odbyło się IV Walne Zebranie Koła SITMN, w którym uczestniczyło liczne grono naszych członków. Po wysłuchaniu sprawozdania Prezesa, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej dokonano podsumowania pracy Zarządu Koła w latach 2013-2017 udzielając mu absolutorium. W wyniku przeprowadzonych wyborów nowy Zarząd będzie w najbliższej, czteroletniej kadencji pracował w jedenastoosobowym składzie:

 • Prezes Koła - kol. Zbigniew Gostyński
 • Wiceprezes - kol. Maciej Łaszkiewicz
 • Sekretarz - kol. Bogna Siedlecka
 • Skarbnik - kol. Izabela Zielińska

Członkowie Zarządu:
 • • kol. Zbigniew Bukowski
 • • kol. Arkadiusz Drapiński
 • • kol. Czesław Hładyn
 • • kol. Marcin Kacperski
 • • kol. Jacek Kociucki
 • • kol. Roman Konefał
 • • kol. Maria Suślik-Idczak

Wybrano także skład Komisji Rewizyjnej:

 • • kol. Paweł Herkt - przewodniczący
 • • kol. Krzysztof Kuśmierz
 • • kol. Bogdan Kornacki

oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów.

Na IV Walnym Zebraniu Członków Koła SITMN uchwalono zmianę wysokości składki uzupełniającej. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na naszej stronie oraz rozesłane do członków Koła drogą elektroniczną do końca marca br.
Więcej bieżących i historycznych informacji na temat działalności naszego Koła można znaleźć wchodząc na stronę www.sitmn.kghm.pl lub całego Stowarzyszenia na stronie www.sitmn.pl.

Galeria zdjęć

 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed