13 Sierpień imieniny obchodzi: Diana, Hipolit, Maksym      
 

Pamiętamy

Z głębokim żalem zawiadamiamy...______________________________________________________

Z głębokim żalem zawiadamiamy...______________________________________________________

Zmarł Kol. Edward Szakoła______________________________________________________

Zmarł wieloletni Prezes SITMN dr inż. Józef Zbigniew Szymański

______________________________________________________

Zmarł Kol. Władysław Bożkiewicz
______________________________________________________

Zmarł Kol. Jerzy Przybysz


______________________________________________________

Zmarł Kol. Ryszard Kryński

Z żalem zawiadamiamy, iż 1 kwietnia 2020 r., po ciężkiej chorobie, odszedł od nas kolega Ryszard Kryński – miał 75 lat.

Był długoletnim pracownikiem Huty Miedzi „Głogów” – Działu Głównego Automatyka. Posiadał wysoki poziom wiedzy z zakresu elektroniki, automatyki i techniki budowy konstrukcji silników samolotowych. Pasjonat turystyki pieszej i górskiej.

Z uwagi na istniejącą sytuację związaną z pandemią, nie będzie można uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej.

W imieniu Zarządu i Członków SITMN złożymy na grobie okolicznościowy wieniec.

______________________________________________________

Zmarł Fryderyk Skoczek

W dniu 7 września 2019 roku zmarł Śp. Fryderyk Skoczek.

Matematyk-informatyk, nauczyciel. Ceniony pracownik Zakładowego Ośrodka Informatyki, były Dyrektor Ekonomiczny Huty.

Cześć Jego pamięci.


Msza żałobna w Jego intencji odbędzie się w sobotę 19 października o godzinie 17.00 w Kolegiacie.
______________________________________________________

Z głębokim żalem zawiadamiamy...


Prośba rodziny Zmarłego:
Osoby, które chcą wziąć udział w ostatniej drodze Edwarda, są proszone o niekupowanie kwiatów, ponieważ podczas uroczystości będzie przeprowadzona zbiórka na budowę głogowskiego hospicjum.

Pieniądze, które miałyby być wydane na kwiaty, proszę przeznaczyć na ten cel.


______________________________________________________

Pożegnaliśmy naszą Koleżankę, Ś.P. Elżbietę Kubiak

17 stycznia 2019r. pożegnaliśmy naszą Koleżankę, Ś.P. Elżbietę Kubiak, osobę bardzo zasłużoną dla HMG, HML i całego KGHM, osobę wielokrotnie nagradzaną najwyższymi odznaczeniami państwowymi i KGHM.

Elżbieta Kubiak w HMG od początku swojej pracy była związana ze służbami księgowo-finansowymi. Przeszła wszystkie szczeble stanowiskowe, zaczynając od tych najbardziej podstawowych, dochodząc do najwyższego - Główna Księgowa, Pełnomocnik Zarządu. W HMG pracowała ponad 39 lat. Kolejne lata swojej kariery zawodowej związała z HML, gdzie realizowała zadania w obszarze finansowo - księgowym.

Wspominamy Ją dzisiaj z wielkim uznaniem. Jako szefowa była doskonałą organizatorką pracy, bardzo profesjonalną. Pamiętamy ją jako osobę niezwykle kompetentną w zakresie zagadnień księgowych, rachunkowych i podatkowych. Posiadała ogromną wiedzę w tej dziedzinie. Była wymagająca, a jednocześnie wyrozumiała i życzliwa. Wykształciła wysoko wykwalifikowane kadry z zakresu służb księgowo-finansowych. Część osób, z którymi tak chętnie dzieliła się doświadczeniem, odeszła do Centrum Usług Księgowych, gdzie zajmuje najwyższe stanowiska zarządcze. Na co dzień Pani Elżbieta była uśmiechnięta i towarzyska. Miała poczucie humoru, była lubiana. Wyróżniała się dużą otwartością i odwagą. Pomimo choroby, do samego końca zachowywała pogodę ducha. Utrzymywała kontakty towarzyskie. Nie dawała po sobie poznać, że coś jest nie tak, dlatego nam, współpracownikom, tak trudno jest się pogodzić z Jej odejściem.

Elżbieto, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci!

Koleżanki i Koledzy z SITMN

______________________________________________________

Zmarł Roman Wojciechowski


ROMAN WOJCIECHOWSKI
dyrektor Huty Miedzi „Głogów” w latach 1992-1994, 2007-2008

Żegnamy Kol. inżyniera Romana Wojciechowskiego, który całe swoje życie zawodowe związał z Polską Miedzią. W firmie KGHM przepracował ponad 40 lat .
Po ukończeniu studiów na AGH, Wydziale Metali Nieżelaznych, rozpoczął pracę 02.01.1975 w Hucie Miedzi „Głogów”, gdzie przeszedł wszystkie szczeble nadzoru od mistrza, kierownika, szefa produkcji a ostatecznie Dyrektora Naczelnego.
Był ogniwem zespołu inżynierów, którzy wypracowali markę firmy i jakość jej wyrobów.
W latach 1994-2006 pracował w Hucie Miedzi „Cedynia”, z której ponownie powrócił do Huty „Głogów”. Odszedł na emeryturę będąc pracownikiem Centrali.
Kol. Roman Wojciechowski wykazał się postawą twórczego, zaangażowanego pracownika utożsamiającego się z firmą i z oddaniem realizującego jej nadrzędne cele i interesy. Aktywnie uczestniczył w procesach doskonalenia i rozwoju procesów hutniczych, projektach inwestycyjnych i rozwoju. Był uczestnikiem wielu zespołów racjonalizatorskich i twórcą kilku patentów w dziedzinie produkcji miedzi. O dorobku zawodowym Kol. Romana Wojciechowskiego można, by mówić długo.
Zostawił po sobie kawał dobrej roboty.
Następne pokolenie hutników będzie z niej długo korzystać.

Kol. Roman Wojciechowski był pracownikiem o wysokiej kulturze osobistej oraz wzorowej postawie wobec przełożonych, współpracowników i podwładnych.
Żegnając Kol. inżyniera Romana Wojciechowskiego zamykamy kolejną kartę historii naszej firmy.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.


Cześć jego pamięci

Koleżanki i Koledzy z SITMN

______________________________________________________

Zmarł profesor Andrzej Warczok

Zarząd Koła SITMN przy Hucie Miedzi „Głogów” z głębokim żalem informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018r. w wieku 74 lat zmarł profesor Andrzej Warczok. Odszedł wspaniały człowiek. Niezwykle serdeczny, służący wsparciem i dzielący się swoim doświadczeniem. Był światowym autorytetem w dziedzinie pieców elektrycznych. W roku 2016 uczestniczył w rozruchu instalacji pieca elektrycznego w HM Głogów I. Był autorem wielu publikacji w światowej literaturze dotyczącej metalurgii, na potrzeby Huty wykonał pracę badawczą wraz z symulatorem pracy pieca. Planowane były kolejne prace z udziałem profesora, których niestety już nie zrealizuje. Huta Miedzi Głogów była dla Niego miejscem, które zawsze wspominał z nostalgią i my również będziemy o Nim pamiętać.Nekrolog

______________________________________________________

Zmarł nasz Kolega Stanisław Musiał

Zarząd Koła SITMN przy Hucie Miedzi „Głogów” z głębokim żalem informuje, że w wieku 82 lat zmarł nasz Kolega Stanisław Musiał, w latach 1981-1983 Prezes naszego Koła.

„Odszedł nasz starszy kolega, którego osobowość i charakter były zawsze naszym niedoścignionym wzorem do kształtowania właściwych postaw w naszym trudnym hutniczym środowisku. Bardzo tego nam dziś brakuje.
Każdego dnia potrafił nas wspierać, integrować i często pochwalić. Nawet na emeryturze, jak tylko mu zdrowie pozwalało, często nas odwiedzał. Był nie tyko twórczym inżynierem, ale przede wszystkim społecznikiem. To on też powoływał struktury związkowe dozoru huty.
Staszku dziękujemy Ci.
Przyjaciele”


Uroczystość żałobna odprawiona zostanie w sobotę 17.02.2018r. o godz. 14.30 w Kaplicy przycmentarnej w Brzostowie, po której prochy złożone zostaną do grobu na cmentarzu w Brzostowie ul. Świerkowa 1.

______________________________________________________

Zmarł Kol. Lech Mirynowski

Zarząd Koła SITMN przy Hucie Miedzi „Głogów” z żalem informuje, że w wieku 81 lat zmarł nasz Kolega i Przyjaciel – Lech Mirynowski – wychowawca licznej młodej kadry naszej huty, Główny Konstruktor HMG.

Za wieloletnią wzorcową pracę Lech Mirynowski został uhonorowany następującymi odznaczeniami państwowymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniami resortowymi: Za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego, Zasłużony Racjonalizator Produkcji, Srebrną Odznaką Budowniczego LGOM, Zasłużony dla Województwa Legnickiego, Zasłużony dla Huty Miedzi „Głogów” i Zasłużony dla KGHM.

Lech Mirynowski był Prezesem Koła SITPH przy HM „Głogów”, w latach 1975 – 1979, współzałożycielem ZZPTiA „Dozór” w HMG oraz inicjatorem Karczm Piwnych, których był wieloletnim Prezesem. Za swoją wybitną działalność w ruchu stowarzyszeniowym został uhonorowany: Srebrną i Złotą Odznaką SITPH, Srebrną i Złotą Odznaką NOT oraz Medalem im. Stanisława Staszica.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Cześć Jego pamięci

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 24 lipca 2014 roku (czwartek)
o godz. 14.00 w Lubinie (na starym cmentarzu przy ul. Cmentarnej).


Autobus będzie jechał z Huty Miedzi „Głogów” od bramy nr 6 o godz. 12:45 przez wszystkie przystanki (brama nr 5, plac przy budynku Inwestycji, brama nr 3 i GBAS, a następnie przez Głogów – przystanek przy ul. Obrońców Pokoju (przejście podziemne) i ul. Legnicka (naprzeciwko izby wytrzeźwień) w kierunku Lubina.

______________________________________________________

Żegnaj Kaziu!

Pogrążeni w głębokim smutku informujemy, że w wieku 67 lat zmarł nasz przyjaciel, kolega, emeryt, długoletni Kierownik Wydziału Wodno-Ściekowego, członek naszego Stowarzyszenia Kazimierz Rudkowski.

Kaziu!

W swojej dziedzinie byłeś niedoścignionym fachowcem i wzorem dla innych.

Huta Miedzi Głogów była Twoją pasją.

Poświęciłeś wiele czasu dla zbudowania jej dobrego imienia wśród wielu firm, z którymi miałeś ożywione kontakty.

Żegnaj Kaziu!


W Twojej osobie odszedł życzliwy i przyzwoity kolega i współpracownik.

Byłeś źródłem pogody ducha wielu z nas i przyczyniałeś się do uśmiechu tych, którzy mieli przyjemność mieć z Tobą kontakty.

Wniosłeś niekwestionowany wkład w rozwój naszej Huty i pozostawiłeś trwały ślad w jej historii.

Pozostaniesz w naszej pamięci, jako wzór człowieka uczciwego, którego będzie nam bardzo brakowało.

Koleżanki i koledzy – członkowie Koła SITMN


Msza Św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 27.06 br. o godz. 15.30 w Kościele pw. św. Klemensa w Głogowie (ul. Sikorskiego 23), po której ciało zostanie złożone do grobu na cmentarzu na Brzostowie.

______________________________________________________

Żegnaj Bolku ...

Pogrążeni w głębokim smutku informujemy, że w wieku 64 lat zmarł nasz przyjaciel, kolega, długoletni Kierownik Wydziału Przygotowania Wsadu P-21, członek naszego Stowarzyszenia BOLESŁAW GŁOWIAK.

Bolku, całe swoje życie zawodowe poświęciłeś Hucie Miedzi „GŁOGÓW”. W Twojej osobie odszedł niezwykle przyzwoity, życzliwy i pogodny kolega i współpracownik. Byłeś znakomitym specjalistą we wszystkich zagadnieniach, którymi się zajmowałeś przez lata swojej działalności zawodowej. Wniosłeś niekwestionowany wkład w rozwój naszej Huty i pozostawiłeś trwały ślad w jej historii. Pozostaniesz w naszej pamięci jako wzór inżyniera i uczciwego człowieka.

Koleżanki i koledzy - członkowie Koła SITMN

Msza Św. żałobna odprawiona zostanie w środę 13.03 br. o godz. 14.00 w Kościele Miłosierdzia Bożego na os. Piastów Śląskich w Głogowie, po której ciało złożone zostanie do grobu na cmentarzu Brzostów.

______________________________________________________

Zmarł Dyrektor Wojciech Cis

Pogrążeni w głębokim smutku informujemy, że po ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega, były Dyrektor Techniczny Huty Miedzi „Głogów" oraz były prezes i członek naszego stowarzyszenia.

Wojtku, tak bardzo chcieliśmy, aby to właśnie Tobie udała się ta długa, szczęśliwa hutnicza emerytura, jak nikt zasłużyłeś sobie na nią.
Zawsze będziesz w naszej pamięci jako wzór inżyniera i uczciwego człowieka.

Koleżanki i koledzy - członkowie Koła SITMN

______________________________________________________

Żegnaj Janusz ...
Pogrążeni w głębokim smutku informujemy, że w wieku 53 lat, po ciężkiej chorobie w dniu 29 listopada 2009 r. zmarł nasz przyjaciel i kolega Janusz Staszak .
Wdzięczni Mu jesteśmy za serdeczność jaką nas przez wiele lat obdarzał. Niech zostanie w naszej pamięci !

Członkowie Koła SITMN


Informujemy, że msza święta pogrzebowa Janusza odbędzie się jutro 2 grudnia 2009r. /środa/ o godz. 14:00 w Kościele Bożego Ciała na Starym Mieście w Głogowie. Autobus z Huty wyjedzie o 13:15 z bramy nr 6 i dalej kolejno przez wszystkie przystanki. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym w Stróżach koło Grybowa dnia 3 grudnia 2009 r. o godzinie 13:00.

 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed