13 Sierpień imieniny obchodzi: Diana, Hipolit, Maksym      
 

   W statucie możemy przeczytać, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych (w skrócie SITMN), jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych, których działalność jest związana z przemysłem metali nieżelaznych, a także współpracujących z tą branżą uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, jednostek handlowych i usługowych oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczonych do tego przemysłu lub działających na jego rzecz. SITMN działa na zasadach organizacji pożytku publicznego, a terenem jego działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Jest kontynuatorem tradycji i działalności Oddziału Metali Nieżelaznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.

   Koło nasze jest najliczniejszym kołem w Stowarzyszeniu. Obecnie należy do koła 450 członków (w tym 121 kobiet) - stan na 31 marca 2022r., którzy w większości są pracownikami Huty Miedzi "Głogów" lub innych oddziałów KGHM Polska Miedź S.A., bądź firm wchodzących w skład grupy kapitałowej KGHM, takich jak:

 • Biuro Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Huta Miedzi "Cedynia",
 • Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji,
 • Zakład Wzbogacania Rud,
 • Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.
 • Centrum Badania Jakości Sp. z o. o.
 • Energetyka Sp. z o. o.
 • Wielu członków pracuje w firmach działających na rzecz KGHM Polska Miedź S.A., takich jak:

 •   - REMY Sp. z o.o.,
    - Automatyka-Miedź Sp. z o.o.
    - oraz inni członkowie, byli pracownicy HMG i emeryci.

   Nasze Koło w swojej działalności nie tylko wypełnia zakres określony przez statut SITMN, ale również organizuje wiele imprez mających na celu integrację naszego środowiska. O tych i innych wydarzeniach można dowiedzieć się więcej odwiedzając nasze kolejne strony.

Geneza powstania stowarzyszenia - dokument do pobrania

 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed