13 Sierpień imieniny obchodzi: Diana, Hipolit, Maksym      
 

Spotkanie HUT KLUBu dotyczące m.in. strategii KGHM - Leśna Dolina 2017

W dniu 28.09.2017 odbyło się pierwsze spotkanie specjalistów HMG pod roboczą nazwą HUT KLUB, które było początkiem cyklu spotkań związanych z szeroką tematyką hutniczą. W spotkaniu uczestniczyła Dyrekcja HMG, zaproszeni goście z Centrali KGHM oraz specjaliści ? przedstawiciele HMG, przede wszystkim z pionu produkcji.

Ideą cyklu spotkań jest merytoryczna dyskusja specjalistów różnych branż na tematy związane z przyszłością hutnictwa w każdym obszarze ? technologii, techniki, zarządzania ? w celu wskazania kierunków rozwoju i inwestycji, które mogłyby być uwzględnione przy realizacji strategicznych celów KGHM. Dzięki wymianie wiedzy, doświadczeń i opinii na dany temat powinny powstawać konkretne pomysły, które mogą być wsparciem dla decyzji zarządczych kierownictwa huty.

W ramach pierwszego spotkania zaprezentowano ideę klubu dyskusyjnego oraz przedstawiono dwie prezentacje dotyczące zasobów mineralnych KGHM.

Stefan Laskownicki - „Program zagospodarowania obszarów koncesyjnych oraz perspektywa włączenia do zasobów eksploatacyjnych sąsiadujących obszarów rezerwowych.”

Robert Rożek - „Forma i budowa złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Perspektywy dalszego zagospodarowania.”

Obie prezentacje dotyczące zasobów górniczych spotkały się z dużym zainteresowaniem, ponieważ ta tematyka jest fundamentalnie związana z hutnictwem. Ilość i jakość złóż dostępna w kolejnych dziesięcioleciach determinuje rozwój hut, szczególnie po zmianie technologii w HMG I. Modelowanie wsadu do pieców zawiesinowych wymaga dziś znacznie wyższych kompetencji i wiedzy o surowcach. Poza substancjami organicznymi bardzo ważna jest też jakość mineralna, mająca niebagatelny wpływ na tworzące się w piecach żużle zawrotowe i odpadowe. Coraz bardziej uwidacznia się potrzeba ścisłej współpracy hutnictwa z zakładem wzbogacania rud, a nawet z górnictwem KGHM.

W tym roku planowane jest kolejne szerokie spotkanie omawiające Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017 - 2021 ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia w niej roli i rozwoju hutnictwa. Następne spotkania będą odbywać się w mniejszych gronach specjalistów na opracowane wstępnie tematy.

Galeria zdjęć

 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed