13 Sierpień imieniny obchodzi: Diana, Hipolit, Maksym      
 

IV Zebranie Delegatów SITMN

21 kwietnia 2017 r. w Brennej odbyło się IV Zebranie Delegatów SITMN, gdzie został wybrany i ukonstytuował się nowy Zarząd Stowarzyszenia oraz Główna Komisja Rewizyjna.
Ponownie na Prezesa Stowarzyszenia wybrano prof. dr inż. Zbigniewa Śmieszka
Skład nowo wybranego Zarządu SITMN na kadencję 2017 – 2020

 1. Prezes Zarządu Zbigniew Śmieszek – IMN Gliwice
 2. Wiceprezes Zarządu Zbigniew Gostyński – HM „Głogów”
 3. Wiceprezes Zarządu Wacław Muzykiewicz – AGH
 4. Wiceprezes Zarządu Leszek Stencel – ZGH Bolesław
 5. Sekretarz/Skarbnik Jolanta Łasicka – HMC Miasteczko Śląskie
 6. Członek Zarządu Jan Antczak – HM Legnica
 7. Członek Zarządu Andrzej Chmielarz – IMN Gliwice
 8. Członek Zarządu Stanisław Pietrzyk – AGH
 9. Członek Zarządu Dariusz Rutecki – IMPEXMETAL Konin
 10. Członek Zarządu Krzysztof Wilk – HMC Miasteczko ŚląskieGłówna Komisja Rewizyjna
 1. Przewodnicząca Beata Cwolek – IMN Gliwice
 2. Członek Danuta Góra – Walcownia Matali „Dziedzice”
 3. Członek Barbara Juszczyk – IMN Gliwice
 4. Członek Jan Wolny – BIPROMET
 5. Członek Izabela Zielińska – HM „Głogów”
W spotkaniu wzięło udział 33 Delegatów reprezentujących Koła SITMN oraz zaproszeni goście. Przedstawione zostało sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe i z działalności Zarządu za lata 2013-2016. Prezes Zbigniew Śmieszek omówił najważniejsze Konferencje zorganizowane w minionej kadencji, współpracę Zarządów Przedsiębiorstw z Kołami SITMN, współpracę instytucji działających na rzecz Przemysłu Metali Nieżelaznych m.in.: IMN, AGH WMN, IGMNiR. Profesor Śmieszek podkreślił również znaczenie Spotkań Klubu Menedżera i Konwentu Menedżera Seniora, dobre relacje z FSNT NOT oraz współpracę z GDMB. Zaakcentował również ważną rolę Fundacji „Przemysł Metali Nieżelaznych przyjazny swoim seniorom” powołanej przez SITMN oraz czasopisma naukowo-technicznego „Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling”. W dyskusji głos zabrał honorowy Prezes SITMN Józef Zbigniew Szymański, krytycznie odnosząc się do niektórych obszarów działalności Stowarzyszenia. Jego tezy zostały zawarte w podjętych na zebraniu uchwałach. Prof. Wacław Muzykiewicz opowiadał o wieloletniej, dobrej współpracy pomiędzy SITMN, a NOT. Zbigniew Gostyński zabrał głos w kwestii współpracy pomiędzy kołami zarówno w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń jak i ich przyszłościowej działalności i rozwoju.

 
 

© Marzena Cieślak-Miasojed